Vår värdegrund

Trygghet
Alla ska känna sig välkomna och trygga. Vi är alla lika värdefulla och vi alla kan lyckas.

Respekt
Alla ska bli sedda och hörda varje dag. Vi tar tillvara på varandras olikheter och ser olikheterna som något positivt.

Demokrati
Alla ska ha rätt att få sin röst hörd och möjlighet att påverka. Varje individ ska ha möjlighet att utvecklas, oavsett kön, religion, etnicitet, sexuell läggning eller funktionshinder.

Empati och kommunikation
Vi lyssnar på varandra, visar hänsyn och intresse. Vi lyfter fram positiva sidor hos varandra. Vi reflekterar över vårt förhållningssätt och är inte rädda för att ifrågasätta och ge och ta kritik.

Interkulturalitet
Var och en ska ha möjlighet att dela med sig av sin kultur. Vi uppmuntrar mångfald och använder oss av den i verksamheten. Alla ska ha möjlighet att stärka sin självkänsla och känna sig betydelsefull.

Det ska vara roligt att vara på vår förskola och man ska kunna se tillbaka på förskoletiden som en lustfylld tid.

 

Uppdaterad: