Verksamhet & pedagogik

Förskolorna i centrala staden arbetar utifrån ett gemensamt fokusområde. Fokusområdet är "Fördjupat arbete med projekt och lärmiljöer". Det innebär att vi ska jobba mer med att barnen ska förstå och vara medvetna om att deras funderingar, frågor och tankar påverkar vad vi lär oss.

Två pappfigurer håller i varsin tidningPå våra förskolor arbetar vi med projekt i lärgrupper. Barnens intressen och nyfikenhet styr hur projektet utvecklas. Genom pedagogisk dokumentation och reflektion kan både barn, pedagoger och vårdnadshavare följa arbetets gång.

Pedagogisk dokumentation innebär att vi pedagoger visar för och reflekterar kring barns lärande tillsammans med barnen och föräldrarna. Den pedagogiska dokumentationen presenteras i en projektberättelse, i barnens portfoliopärmar och på väggen.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik