Välkommen till Kungsängens förskola!

Kungsängens förskola öppnades i augusti 2018 i Industristaden. På förskolan går 54 barn uppdelade på två block. I respektive block ingår varje barn i en mindre lärgrupp. Våra lärgrupper heter Solrosen, Gullvivan, Blåklinten och Blåsippan. Lärmiljön inne i lokalerna utformar vi utefter barnens intressen och behov.

Vår innergård består bland annat av en klätterställning, ett litet hus, en kulle och ett förråd med olika sorters material som vi använder oss av vid uteaktiviteter. När vi går på utflykt har vi nära till Anna Petrusparken och Stadsparken.

Uppdaterad: