Hemvisten Blå

Lärgrupperna Blåklinten och Blåsippan (24 barn).

Förskollärarna Charlotte och Yvonne, barnskötarna Gordana, Jessica och Lotte.

Uppdaterad: