Introduktion

Vi använder oss av heldagsintroduktion.

Du och ditt barn är tillsammans med pedagoger och barn mellan klockan 9.00 - 14.00 på förskolan. Då introduceras ni i vår verksamhet.

Hur skapar vi en trygg relation till föräldrar och barn under introduktionen?

• Barnet lär känna den nya miljön tillsammans med en vuxen. Under introduktionen är det du som tar hand om ditt barn, som byter blöjor, klär på och av, äter och sover med barnet och så vidare.

• Vi  finns i er närhet och knyter under tiden kontakt med barnet.

• Du och ditt barn deltar i våra rutiner och aktiviteter.

• Ni lär känna oss alla på avdelningen samt de barn som redan går på förskolan.

 Tider för introduktion

• Dag 1 klockan 9.00 – 10.00 eller 9.30 – 14.00.

• Dag 2 - 5 klockan 9.00 – 14.00.

Under veckan utökas tiden som barnet är på förskolan utan sin förälder. Det görs i samråd med ansvarspedagogen.

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Introduktion